Stimuleringsvraag

Worden observaties tijdens STEM-activiteiten in de les meegenomen in studieloopbaanbegeleiding (o.m. opname in leerlingvolgsysteem)?

STEM Reflectievragen

Toon ik al mijn leerlingen op een positieve manier mijn appreciatie voor hun STEM-vaardigheden? Geef ik opbouwende feedback? Gericht en/of eerder algemeen?

Vraag ik aandacht voor STEM-beroepen?  Hoe doe ik dat en stel ik mij daarbij motiverend op?