Stem-actieplan

In een complexe maatschappij als de onze is er een grote nood aan mensen met STEM-profielen. Om loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek te stimuleren, stippelde de Vlaamse Regering een actieplan uit tot 2020.

Het STEM- actieplan wil volgende 8 grote doelstellingen realiseren:

  1. Aanbieden van aantrekkelijk STEM-onderwijs;
  2. Versterken van leraren, opleiders en begeleiders;
  3. Verbeteren van het proces van studie- en loopbaankeuze;
  4. Meer meisjes in STEM-richtingen en –beroepen;
  5. Inzetten op excellentie;
  6. Aanpassen van het opleidingsaanbod;
  7. Aanmoedigen van sectoren, bedrijven en kennisinstellingen;
  8. Verhogen van de maatschappelijke waardering van technische beroepen.