Aan de slag

Hoe kan je aan de slag met dit reflectie-instrument?

Al meteen op de homepagina kan je een keuze maken tussen secundair en basisonderwijs.  Je krijgt dan voor het onderwijsniveau dat je gekozen hebt een overzicht van negen thema's

Drie hebben te maken met de inhouden van STEM-onderwijs (WAT?), drie met de manier waarop STEM wordt onderricht (HOE?) en tenslotte drie met de leerlingen voor wie dat STEM-onderwijs bedoeld is (WIE?).

 
WAT                  CONCEPT/CONTEXT
   INTERDISCIPLINAIR
 

 INKLEURMODEL VOOR STEM

 

HOE  ONDERZOEKENDE AANPAK
   TECHNISCH PROCES
 

 PARTNERS EN BELEID

 

WIE  GENDER
   PRESTATIENIVEAU
   LEERSTIJLEN

 

Voor elk thema vind je:

  • Een aantal vragen. Stimuleringsvragen die je kan stellen wanneer je een bepaalde praktijk observeert.  En daarbij aansluitend reflectievragen die je jezelf kan stellen wanneer je kijkt naar je eigen praktijk.
  • Een aantal concretiseringen.  Vragen zijn soms vaag, moeilijk, niet duidelijk.  Klik dan op 'concretiseringen'.  Het kan hier gaan om een meer gedetailleerde omschrijving, om een uitgewerkt voorbeeld, een sprekend filmpje, een link.
  • Toelichting.  Voor wie meer wil weten, wordt telkens verwezen naar de relevante passages uit de review.  En wie nog meer wil, kan meteen gaan grasduinen in andere boeiende hoofdstukken.

Vanaf hier kan je echt aan de slag.  Succes!