Stimuleringsvraag

Welke betekenisvolle aanknopingspunten/verbanden zijn er met andere vakgebieden/leergebieden?

STEM Toelichting

Lees meer vanaf pagina 29, punt 2.1.4 'Een interdisciplinaire aanpak binnen STEM-onderwijs: waarom wel/niet?

Lees meer in de review