Stimuleringsvraag

Welke betekenisvolle aanknopingspunten/verbanden zijn er met andere vakgebieden/leergebieden?

STEM Reflectievragen

Ben ik op zoek gegaan naar betekenisvolle aanknopingspunten/verbanden binnen een ruime waaier van vakgebieden/leergebieden?

Op welke manier zorg ik voor afwisseling in het leggen van verbanden met andere vakgebieden/leergebieden?

Heb ik mij afgevraagd of de verbanden zinvol zijn en een meerwaarde bieden voor de doelen die ik wil bereiken?