Stimuleringsvraag

Op welke manier blijkt uit het voorbeeld dat de interdisciplinaire werking de leerlingen motiveert?

STEM Concretisering

Canadees voorbeeld secundair

Uit de review 'Goesting in STEM'

Het doel van het technisch proces is problemen oplossen door het ontwerpen en de creatie van succesvolle producten, systemen en omgevingen die voldoen aan specifieke behoeften. Techniek kan dus niet bestaan zonder context. Dit creëert de ideale setting voor projectonderwijs.

Een Canadees voorbeeld van projectonderwijs in de tweede graad secundair onderwijs:

In een school in Ontario (V.S.) wordt er door de leraren en leerlingen een lijst opgesteld van maatschappelijke noden die leven in de gemeenschap rond de school. Daaruit kunnen de leerlingen een project kiezen. Een groep meisjes koos een project in een bejaardentehuis. Samen met het personeel wordt gezocht naar de behoeftes die er zijn. In dit project werden er twee geselecteerd. Een eerste probleem was het verplaatsen van nat wasgoed. Dit leidde tot rugklachten bij het personeel. De meisjes moesten dus op zoek gaan naar een manier om het natte wasgoed te transporteren op een comfortabele manier. Een tweede vraag kwam van de rolstoelgebruikers in het bejaardentehuis. Zij hadden nood aan een tuintafel die zij konden gebruiken om planten te zaaien en te verpotten. In het artikel wordt uitgebreid beschreven welke stappen de leerlingen ondernamen om hun ontwerp te maken en te verfijnen en tot een afgewerkt product te komen. De leerlingen zijn zeer betrokken bij hun project en zien de zin ervan in: “Het is voordelig voor ons beide. Zij (de gemeenschap) krijgen iets dat ze kunnen gebruiken en dat ze nodig hebben, en wij (de leerlingen) doen ervaring op met het te maken, en er een volledig semester aan te werken.”

Het strandbeest

Het strandbeest

Het strandbeest

Het strandbeest 'Animaris Umerus' (2009) van Theo Jansen is gemaakt uit PVC-buizen die bewegen door de kracht van de natuur en door de luchtdruk in PET-flessen.

De kunstenaar vertelt meer over zijn mechanische beesten.

Kunstig leren

Geometrische vormen leren benoemen dankzij kubistische werken.. 

Meer informatie op de website van het educatief kunstproject van vzw Start with ART www.startwithart.org

Zelf je sieraden maken

Met de onderdelen van een computer kan je zelf sieraden maken