Stimuleringsvraag

Op welke manier blijkt uit het voorbeeld dat de interdisciplinaire werking de leerlingen motiveert?

STEM Reflectievragen

Denk ik vooraf na hoe ik de koppeling met een ander vakgebied/leergebied kan maken, zodat leerlingen beter gemotiveerd zijn?

Hoe zorg ik ervoor dat de verbanden met het ander vakgebied/leergebied duidelijk zijn voor de leerlingen?