Stimuleringsvraag

Op welke manier sluit de context aan bij de belevingswereld van de leerlingen?

STEM Toelichting

Lees meer vanaf pagina 26 onderaan punt 2.1.3 'Wat is het belang van contextgericht onderwijs?'

Lees meer in de review