Stimuleringsvraag

Op welke manier sluit de context aan bij de belevingswereld van de leerlingen?

STEM Concretisering

Conceptcartoon over traagheid

Conceptcartoon over traagheid

Conceptcartoon over traagheid in een context van skating.

Keogh, B. & Naylor, S. (2002). Concept Cartoons In Science Education : the ConCISE Project. Sandbach, Cheshire: Millgate House.

De Lange, J. (2009). Case study, the use of concept cartoons in the Flemish science education: Improvement of the tools and supporting learners' language skills through a design based research. ESERA proceedings 2009, Istanbul, Turkey

Heeft licht een snelheid die we kunnen meten?

Wanneer we licht waarnemen, lijkt het licht ogenblikkelijk aanwezig te zijn. Men heeft inderdaad lang gedacht dat de snelheid van licht oneindig groot zou zijn. Als licht een snelheid zou hebben, moet die in elk geval erg hoog te zijn. We kunnen namelijk de eventuele snelheid van licht met het blote oog niet waarnemen.

Stoffen vertonen cohesie

Stoffen vertonen cohesie, dit kan men dagelijks waarnemen. 

De sterke cohesie van metaal kan worden waargenomen: het is plooibaar zonder te breken.

Keukenzout kristalletjes duiden erop dat de stof aan elkaar hangt.

Canadees voorbeeld secundair

Uit de review 'Goesting in STEM'

Het doel van het technisch proces is problemen oplossen door het ontwerpen en de creatie van succesvolle producten, systemen en omgevingen die voldoen aan specifieke behoeften. Techniek kan dus niet bestaan zonder context. Dit creëert de ideale setting voor projectonderwijs.

Een Canadees voorbeeld van projectonderwijs in de tweede graad secundair onderwijs:

In een school in Ontario (V.S.) wordt er door de leraren en leerlingen een lijst opgesteld van maatschappelijke noden die leven in de gemeenschap rond de school. Daaruit kunnen de leerlingen een project kiezen. Een groep meisjes koos een project in een bejaardentehuis. Samen met het personeel wordt gezocht naar de behoeftes die er zijn. In dit project werden er twee geselecteerd. Een eerste probleem was het verplaatsen van nat wasgoed. Dit leidde tot rugklachten bij het personeel. De meisjes moesten dus op zoek gaan naar een manier om het natte wasgoed te transporteren op een comfortabele manier. Een tweede vraag kwam van de rolstoelgebruikers in het bejaardentehuis. Zij hadden nood aan een tuintafel die zij konden gebruiken om planten te zaaien en te verpotten. In het artikel wordt uitgebreid beschreven welke stappen de leerlingen ondernamen om hun ontwerp te maken en te verfijnen en tot een afgewerkt product te komen. De leerlingen zijn zeer betrokken bij hun project en zien de zin ervan in: “Het is voordelig voor ons beide. Zij (de gemeenschap) krijgen iets dat ze kunnen gebruiken en dat ze nodig hebben, en wij (de leerlingen) doen ervaring op met het te maken, en er een volledig semester aan te werken.”