Stimuleringsvraag

Heeft het materiaal aandacht voor een evenwichtig verdeelde aanwezigheid en rol van jongens en meisjes, mannen en vrouwen?

STEM Reflectievragen

Op welke manier houden de materialen die  ik gebruik (figuren, verhalen, handboeken, presentaties,..) rekening met een evenwichtig verdeelde rol van jongens en meisjes, mannen en vrouwen? 

Is mijn taalgebruik roldoorbrekend en hoe besteed ik daar de nodige aandacht aan?

Hoe zie ik erop toe dat jongens en meisjes evenveel kansen krijgen om deel te nemen aan STEM-activiteiten

  • in de interactie tijdens de les?
  • bij het verdelen van de groepen?
  • in (klasoverstijgende) projecten?

Hoe stel ik de STEM-activiteiten voor in de klas zodat zowel jongens als meisjes met vertrouwen aan de slag gaan?

Hoe zorg ik ervoor dat mijn leerlingen zo samenwerken dat jongens en meisjes elkaars mening leren kennen en respecteren?