Stimuleringsvraag

Zijn de contexten stimulerend genoeg om tot conceptuele inzichten te komen?

STEM Toelichting

Lees meer vanaf pagina 22 punt 2.1.2 'Hoe kan je focussen op conceptueel inzicht?'

Lees meer in de review