Stimuleringsvraag

Welke mogelijkheden zie je om een transfer te maken met andere contexten?

STEM Toelichting

Lees meer op pagina 24.

Lees meer in de review