Stimuleringsvraag

Op welke manier wordt ingegaan op de preconcepten (voorkennis) en misconcepten?

STEM Toelichting

Lees meer vanaf pagina 24 onderaan

Lees meer in de review