Stimuleringsvraag

Wat zijn mogelijke concepten bij deze context?

STEM Toelichting

Lees meer vanaf pagina 22, punt 2.1.2 'Hoe kan je focussen op conceptueel inzicht?'

Lees meer in de review