Stimuleringsvraag

Op welke vorm van onderzoek slaat het voorbeeld?

STEM Reflectievragen

Hoe ga ik in mijn didactische aanpak om met de verscheidenheid aan onderzoeksvormen?

Hoe reageer ik op de inbreng van leerlingen (al dan niet foutief) op het vlak van hypothesen, observaties, aangebrachte criteria, modellen, pre- en misconcepten, ontwerpen?

In welke mate help ik de leerlingen te reflecteren over hun eigen overtuigingen over hoe kennis wordt verworven?  Door henzelf?  Door anderen?