Stimuleringsvraag

Op welke manier besteedt het voorbeeld aandacht aan betekenisvolle contexten?

STEM Toelichting

Lees meer vanaf pagina 39 punt 3.2.2 'Wat verstaan we onder een onderzoekende aanpak en waarom zou je deze toepassen?'

Lees meer in de review