Stimuleringsvraag

Hoe laat het voorbeeld toe om systematisch gegevens te verzamelen, te analyseren en te evalueren?

STEM Toelichting

Lees meer vanaf pagina 39 punt 3.2.2 'Wat verstaan we onder een onderzoekende aanpak en waarom zou je deze toepassen?'

Lees meer in de review