Glossary

 • Concept

  Concepten zijn abstracte ideeën, begrippen en inzichten.

 • Context

  De context is de totale omgeving waarin iets zijn betekenis krijgt.  Een abstract concept kan concreet worden in verschillende contexten.

 • Onderzoekende aanpak

  Wanneer men een onderzoekende aanpak in de klaspraktijk integreert, leren leerlingen vanuit probleemstellingen die ze al onderzoekend proberen te beantwoorden.

  Dit maak je als leerkracht mogelijk door rekening te houden met de volgende vier pijlers:

  • Betekenisvolle contexten stimuleren verwondering over de wereld en zetten aan tot onderzoeken en ontwerpen.
  • Denk- en doevragen dagen uit tot onderzoeken en ontwerpen en het zoeken naar een manier om het onderzoek/ontwerp uit te voeren.
  • Reactie en interactie vinden voortdurend plaats.
  • Gegevens worden systematisch verzameld, geanalyseerd en geëvalueerd.

  Deze onderzoekende aanpak leidt tot zowel het opbouwen van kennis als het ontwikkelen van onderzoeks- en ontwerpvaardigheden binnen STEM-activiteiten.

 • Partners

  Onder partners verstaan we

  • bepaalde beroepsgroepen, bedrijven, ..
  • Organisaties die interesse in STEM bevorderen (musea, wetenschapscentra,...)
 • Technisch proces

  Het technisch proces vertrekt vanuit een behoefte en wordt gekenmerkt door volgende acties:

  • Een probleem stellen
  • Ontwerpen
  • Maken
  • In gebruik nemen
  • Evalueren